Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tiedosto, jonka avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet voi poistaa käytöstä verkkoselaimen asetuksista. On kuitenkin huomioitava, että evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Prima Pet Premium Oy:n Arvonta-, markkinointi- ja asiakaspalauterekisteri

Rekisterinpitäjä
Prima Pet Premium Oy, Kolismaankatu 5, 33300 Tampere, puh. (03) 357 8950

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Lauri Itävuori, tietosuoja(at)primapetpremium.fi, +358 20 152 3530, Kolismaankatu 5, 33300 Tampere

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Freddyjabirdy.fi verkkosivujen markkinoija on Prima Pet Premium Oy. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Prima Pet Premium Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Prima Pet Premium Oy:n liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittamiseen sekä Prima Pet Premium Oy:n mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja Freddyjabirdy.fi verkkopalvelussa rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Henkilötiedot:

  • -        Etu- ja sukunimi
  • -        Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • -        Puhelinnumero
  • -        Sähköpostiosoite
  • -        IP-osoite

Personointitiedot:

  • -     Kielisyysasetukset ja sijaintitiedot
  • -     Verkkoselain-, operaattori- ja käyttöjärjestelmätiedot
  • -     Päätelaitetietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään asiakkaan omalla ilmoituksella sähköisillä verkkolomakkeilla, sähköisten palveluiden- ja tietojärjestelmien avulla, sähköpostilla, puhelimitse, suullisesti tai kirjallisesti.

Valokuvien käyttö
Oikeus valokuvaan on tekijällä. Mikäli Prima Pet Premium Oy:n palveluissa tai kolmannen osapuolen palveluissa, joita yritys käyttää, kerätään valokuvia esimerkiksi kampanjaa tai kilpailua varten, käytetään niitä ainoastaan kyseistä käyttötarkoitusta varten. Mikäli yritys haluaisi käyttää kyseisissä palveluissa julkaistuja kuvia muihin tarkoituksiin, pyydettäisi valokuvan ottaneelta henkilöltä erillistä lupaa kuvan käyttöön.

Valokuva, josta voidaan tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, on henkilötieto ja kuvaukseen on saatava kuvatun lupa. Mikäli henkilöä ei pidetä tunnistettavana ilman kohtuutonta aikaa, kustannuksia ja työtä, erillistä lupaa ei tarvita.

Tietojen luovutukset
Voimme luovuttaa henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Prima Pet Premium Oy:n yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille ja alihankkijoille, jotka toimivat Prima Pet Premium Oy:n toimeksiannosta ja lukuun Prima Pet Premium Oy:n verkkopalveluun liittyen.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen johdosta osa henkilötiedoista saattaa fyysisesti sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Käyttämämme Euroopan Unionin ulkopuolella sijaitsevat palvelimet ovat sitoutuneet Privacy Shield -järjestelmään, mikä tarkoittaa, että ne käsittelevät tietoja EU:n vaatiman tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Muutoin henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojausperiaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tai käsittelijän järjestelmään, palomuurin suojaamalle alueelle salasanan ja käyttäjätunnusten taakse. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän tai käsittelijän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Dokumenttien hävitys tehdään asianmukaisesti.

Rekisteritietojen tarkistus/korjaus
Rekisteröidyn on mahdollista erota palvelusta, tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot, korjauttaa rekisterissä olevan virheellisen tiedon, kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä pyytää tietojansa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Prima Pet Premium Oy/Asiakaspalvelu, ”Rekisteritietojen muutos", Kolismaankatu 5, 33300 Tampere.