Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

--------------------------------------------------------------------------------

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Prima Pet Premium Oy:n Freddyjabirdy.fi asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Prima Pet Premium Oy, Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala, puh (03) 357 8950

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
infoprimapetpremiumfi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Freddyjabirdy.fi sivujen markkinoija on Prima Pet Premium Oy. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Prima Pet Premium Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Prima Pet Premium Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tilastollisen ja markkinatutkimuksen suorittaminen sekä Prima Pet Premium Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Freddyjabirdy.fi verkkopalvelussa rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja mahdollinen palautteen sisältö.

Rekisteröidyllä on mahdollista erota palvelusta sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet
Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, palomuurin suojaamalle alueelle salasanan ja käyttäjätunnusten taakse. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Dokumenttien hävitys tehdään paperisilppurilla.

Rekisteritietojen tarkistus / korjaus
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tai korjauttaa rekisterissä olevan virheellisen tiedon, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Prima Pet Premium Oy / Asiakaspalvelu, ”Rekisteritietojen tarkastus ”tai ”Rekisteritietojen korjaus”, Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala.